top of page

با ما تماس بگیرید

در تماس باشید

Better Future 4 U یک سازمان غیرانتفاعی جهانی است که به جمع آوری بودجه برای تحقیق و درمان HNRNPU، یک اختلال ژنتیکی نادر که صدها نفر در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می دهد، اختصاص یافته است. برای ارتباط با ما، لطفا از اطلاعات تماس زیر استفاده کنید.
آدرس: 

409 خیابان 17 جنوبی، اوماها، نبراسکا 68102

ایمیل: admin@betterfuture4u.org

Thank You for Contacting Us!

THANK Y U!.jpg

برای یافتن درمانی برای HNRNPU به ماموریت ما بپیوندید

bottom of page