top of page

گروه را ملاقات کن

اعضای هیئت مدیره Better Future 4 U متعهد به ایجاد تغییرات مثبت برای کودکان و خانواده های تحت تأثیر HNRNPU هستند. هیئت مدیره و کارشناسان ما با در نظر گرفتن طیف وسیعی از مکان‌ها و تأثیرگذاری با یکدیگر همکاری می‌کنند. با پیمایش در زیر با اعضایی که پشت ماموریت ما هستند، آشنا شوید.

با کارشناسان آشنا شوید

از طریق Better Future 4 U، کارشناسان علمی را از سراسر جهان گرد هم می آوریم تا در زمینه تحقیق، نوآوری و حمایت همکاری کنند. تیم ما متشکل از متخصصان برتر است که مشتاق بهبود سلامت و تندرستی برای همه افرادی هستند که با HNRNPU زندگی می کنند، با تعهد به برتری در هر جنبه از کار خود.

درهمکاری با

3.jpg
2.jpg
1.jpg
4.jpg
bottom of page