top of page

درباره ما

Better Future 4 U یک سازمان غیرانتفاعی جهانی است که به جمع آوری کمک های مالی برای تحقیق و درمان اختلال ژنتیکی نادر، HNRNPU اختصاص دارد. ماموریت ما ارتقاء آگاهی در مورد این اختلال ژنتیکی نادر و حمایت از افراد و خانواده های آسیب دیده از آن است. ما معتقدیم که با همکاری یکدیگر می‌توانیم درمانی برای HNRNPU پیدا کنیم و زندگی افرادی که تحت تأثیر آن هستند را بهبود ببخشیم.

Better Future 4 U در انتظار 501(c)3 

ما به آینده ای معتقدیم که در آن افراد و خانواده های تحت تاثیر HNRNPU به بهترین مراقبت و پشتیبانی دسترسی داشته باشند و راهی برای درمان این اختلال ژنتیکی نادر پیدا شود.

Our Mission

ماموریت ما

ماموریت ما ارتقاء آگاهی از HNRNPU و ارائه پشتیبانی برای افراد و خانواده های آسیب دیده از آن است. هدف ما بهبود زندگی افرادی است که تحت تأثیر این اختلال ژنتیکی نادر هستند، با جمع آوری کمک های مالی برای تحقیق و درمان، و با ارائه منابع و حمایت از بیماران و خانواده های آنها.

IMG_3454_edited.jpg
IMG_5251.heic

دیدگاه ما

چشم انداز ما آینده ای است که در آن افراد و خانواده های تحت تاثیر HNRNPU به بهترین مراقبت و پشتیبانی دسترسی داشته باشند و جایی که درمانی برای این اختلال ژنتیکی نادر پیدا شود. ما معتقدیم که با همکاری یکدیگر می توانیم به این افراد استقلال بلندمدت بدهیم. با کمک شما می توانیم این چشم انداز را به واقعیت تبدیل کنیم.

از آرمان ما حمایت کنید

bottom of page