top of page

پنجشنبه ۰۲ آذر

|

رویداد مجازی

کمپین دادن

به ما کمک کنید تا برای ادامه تحقیقات و یافتن گزینه‌های درمانی برای افرادی که با HNRNPU زندگی می‌کنند، تلاش‌های خود را در جمع‌آوری سرمایه آغاز کنیم.

کمپین دادن
کمپین دادن

Time & Location

۰۲ آذر ۱۴۰۲، ۰:۰۰ – ۰۸ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۳۸

رویداد مجازی

About the Event

به ما کمک کنید تا تلاش های خود را در زمینه جمع آوری کمک های مالی آغاز کنیم تا آینده بهتری برای افرادی که با HNRNPU زندگی می کنند فراهم کنیم. ما در حال ساختن یک طرح جامع برای تامین بودجه تحقیقات، استفاده مجدد از دارو و گزینه های درمانی هستیم.  اهدا کنیداینجا برای پیوستن به تلاش های ما!

Share This Event

bottom of page